Tillsyn

Tillsynen över företag som fått tillstånd enligt ovan att lämna eller förmedla krediter till konsumenter delas mellan Finansinspektionen och Konsumentverket.
 Konsumentverket utövar tillsyn över att företagen följer konsumentkreditlagen. Tillsynen omfattar bland annat hur företagen utför kreditprövningar. Konsumentverkets tillsyn omfattar
de företag som har tillstånd enligt lag om viss verksamhet med konsumentkrediter men även de företag som inte behöver ha tillstånd för sin kreditgivningsverksamhet.
Finansinspektionen granskar företagens interna styr- och kontrollformer och att verksamheten drivs på ett sätt som är sunt. Tillsynen omfattar endast företag med tillstånd.
Finansinspektionen får dock ingripa mot den som driver tillståndspliktig verksamhet utan nödvändigt tillstånd.